Hilde Zielinski


English

In the film as Hilde Schneider.

Born in 1956. Studied social work and theater studies. Film production Schneider & Zielinski Film in Gößweinstein, together with cameraman and later husband Peter Zielinski. Since 1980 she has also been a painter with exhibitions.

»The dedication of the people I met on the mountain inspired me to make this film. It’s dedicated to all of you.«

Polska 

W filmie kadr jako Hilde Schneider.

Urodzony w 1956 roku. Studiowała pracę społeczną i teatrologię. Produkcja filmowa Schneider & Zieliński Film w Gößweinstein wraz z operatorem, a później mężem Piotrem Zielińskim. Od 1980 roku zajmuje się także malarstwem organizując wystawy.

»Oddanie ludzi, których spotkałem w górach, zainspirowało mnie do nakręcenia tego filmu. Jest dedykowany wam wszystkim.«